خبرهای سایت

برگزاری دوره آموزشی کلیات سیستم فناوران

 
 
عکس مدیریت  آموزش
برگزاری دوره آموزشی کلیات سیستم فناوران
از مدیریت آموزش در سه‌شنبه، 7 دی 1395، 9:29 صبح
 

مدیریت آموزش و پژوهش دوره آموزشی کلیات سیستم فناوران را طی 3 جلسه در روزهای 28 و30  آذر ماه و پنجم دی ماه سال جاری با حضور 11 نفر از کارشناسان واحدهای نظارت، کمیته وصول مطالبات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و امور شعب و نمایندگان در محل کارگاه شرکت کارانگر فناوران خبره برگزار نمود.