خبرهای سایت

برگزاری دوره آموزشی تبیین قانون جدید شخص ثالث

 
 
عکس مدیریت  آموزش
برگزاری دوره آموزشی تبیین قانون جدید شخص ثالث
از مدیریت آموزش در یکشنبه، 19 دی 1395، 2:27 عصر
 

مدیریت آموزش و پژوهش دوره آموزش تبیین قانون جدید شخص ثالث را طی 3 جلسه در یکماه گذشته، برای 18 نفر از کارشناسان ستادی مدیریت بیمه های خودرو، شعب غرب و میرداماد و با حضور مدرس ارجمند جناب آقای فضل هاشمی در سالن اجتماعات ساختمان غرب برگزار نمود.