خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
برگزاری آزمون بازدید اولیه خودرو نمایندگان شعب اهواز، بندرامام خمینی و خرم آباد عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 11 اسفند 1395، 11:34 صبح
برگزاری آزمون بازدید اولیه خودرو نمایندگان شعب سنندج و کرمانشاه عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 11 اسفند 1395، 11:27 صبح
برگزاری دوره آموزش آنلاین بیمه های اشخاص شعب مناطق 1 تا 5 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 10 اسفند 1395، 2:40 عصر
برگزاری دوره آموزش آنلاین بیمه های باربری شعب مناطق 1 تا 5 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 4 اسفند 1395، 2:54 عصر
برگزاری آزمون از راه دور بازدید اولیه خودرو نمایندگان شعبه زاهدان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 4 اسفند 1395، 11:34 صبح
برگزاری آزمون از راه دور بازدید اولیه خودرو نمایندگان شعبه بندرعباس عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 11:20 صبح
برگزاری آزمون از راه دور بازدید اولیه خودرو نمایندگان شعبه یاسوج عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 2 اسفند 1395، 1:14 عصر
برگزاری دوره آموزش آنلاین بیمه های باربری شعب مناطق 6 تا 10، تهران و کرج عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 30 بهمن 1395، 3:09 عصر
دوره بودجه بندی آموزش عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 30 بهمن 1395، 3:05 عصر
دوره آموزش آنلاین خسارت جانی خودرو شعب مناطق 1 تا 5 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 27 بهمن 1395، 9:00 صبح
دوره آموزش آنلاین خسارت جانی خودرو شعب مناطق 6 تا 10 و کرج عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 2:10 عصر
سمینار آموزشی بیمه های خودرو و آتش سوزی در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 13 بهمن 1395، 3:29 عصر
سمینار آموزشی بیمه های خودرو و مهندسی در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 12 بهمن 1395، 8:47 صبح
برگزاری دوره آموزش آنلاین خسارت بیمه های اشخاص شعب مناطق 6 تا 10، گرگان، تهران و کرج عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 12 بهمن 1395، 8:46 صبح
برگزاری دوره آموزش آنلاین طرح توجیهی نخبگان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 10 بهمن 1395، 1:53 عصر
برگزاری دوره آموزش آنلاین وصول مطالبات عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 10 بهمن 1395، 11:57 صبح
برگزاری دوره آموزش آنلاین خسارت بیمه های اشخاص مناطق 1 تا 5 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 7 بهمن 1395، 11:07 صبح
برگزاری دوره آموزشی تبیین قانون جدید شخص ثالث عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 19 دی 1395، 2:27 عصر
برگزاری دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید شخص ثالث – مناطق 7 ، 10 کشور و شعبه کرج عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 15 دی 1395، 2:49 عصر
برگزاری دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید شخص ثالث – منطقه 9 کشور و شعبه گرگان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 15 دی 1395، 10:26 صبح
برگزاری دوره آموزشی کلیات سیستم فناوران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 7 دی 1395، 9:29 صبح
دوره آموزشی نرم افزار فناوران برای کارکنان بیمه اتکایی و آی تی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 6 دی 1395، 4:10 عصر
برگزاری دوره آموزشی خدمات و تشریفات عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 4 دی 1395، 1:40 عصر
برگزاری دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید شخص ثالث – مناطق 5 و 6 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 4 دی 1395، 12:56 عصر
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار فناوران در رشته باربری عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 28 آذر 1395، 8:30 صبح
برگزاری دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید شخص ثالث – مناطق 3 و 4 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 20 آذر 1395، 10:25 صبح
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار فناوران در رشته خسارت مسئولیت عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 20 آذر 1395، 9:48 صبح
برگزاری دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید شخص ثالث – منطقه 2 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 14 آذر 1395، 9:13 صبح
برگزاری دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید شخص ثالث عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 آذر 1395، 4:01 عصر
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار فناوران رشته آتش سوزی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 25 آبان 1395، 11:54 صبح
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار فن آوران رشته مسئولیت عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 12 مهر 1395، 2:23 عصر
برگزاری آخرین جلسه دوره آموزشی مالی فن آوران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 29 شهریور 1395، 9:58 صبح
برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی مالی فن آوران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 29 شهریور 1395، 9:58 صبح
دوره آموزشی مهارت برقراری ارتباط مؤثر – گروه آخر عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 23 شهریور 1395، 11:35 صبح
دوره آموزشی مهارت برقراری ارتباط مؤثر – گروه سوم عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 23 شهریور 1395، 11:35 صبح
دوره آموزشی مهارت برقراری ارتباط مؤثر – گروه دوم عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 مدير سيستم
سه‌شنبه، 23 شهریور 1395، 11:35 صبح
دوره آموزشی مهارت برقراری ارتباط مؤثر عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 مدير سيستم
سه‌شنبه، 23 شهریور 1395، 11:35 صبح
دوره آموزشی مشتری مداری عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 مدير سيستم
سه‌شنبه، 23 شهریور 1395، 11:34 صبح
دوره آموزش مجازی آیین نگارش و مکاتبات اداری عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 23 شهریور 1395، 11:34 صبح
دوره آموزشی آنلاین بازدید اولیه بدنه خودرو بندرعباس عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 4:44 عصر
برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 13 مرداد 1395، 3:48 عصر
برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری به صورت آنلاین عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 13 مرداد 1395، 2:15 عصر
برگزاری دوره های آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 مرداد 1395، 9:07 صبح
برگزاری دوره های آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در شعبه اراک عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 مرداد 1395، 9:07 صبح
برگزاری آزمونهای آنلاین عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 مرداد 1395، 9:06 صبح
برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری در سراسر کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 23 خرداد 1395، 8:41 صبح
برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری منطقه 3 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 20 خرداد 1395، 10:29 صبح
برگزاری دوره های آموزشی بیمه های باربری و عمر و سرمایه گذاری در شعبه کرج عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 20 خرداد 1395، 10:29 صبح
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در شعبه اصفهان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 20 خرداد 1395، 10:28 صبح
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش بیمه های عمر عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 20 خرداد 1395، 10:28 صبح
برگزاری دوره آموزشی متقاضیان نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 20 خرداد 1395، 10:27 صبح
برگزاری دوره آموزشی متقاضیان نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 20 خرداد 1395، 10:25 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مسئولیت تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 5 بهمن 1394، 1:46 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های آتش سوزی تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 30 آذر 1394، 8:52 صبح
برگزاری دوره آموزشی متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه عمر عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 8 آذر 1394، 1:47 عصر
دوره آموزش متقاضیان اخذ نمایندگی در سرپرستی منطقه 1 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 3 آذر 1394، 9:19 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مسئولیت در سرپرستی منطقه 5 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 24 آبان 1394، 2:28 عصر
برگزاری دوره آموزشی CRM به صورت مجازی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 23 آبان 1394، 12:24 عصر
برگزاری دوره آموزشی آتش سوزی در سرپرستی منطقه 7 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 23 آبان 1394، 9:19 صبح
برگزاری دوره آموزشی صدور درمان در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 18 آبان 1394، 11:25 صبح
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی بیمه عمر در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 18 آبان 1394، 11:25 صبح
برگزاری آزمون آنلاین عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 18 آبان 1394، 11:25 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مسئولیت در تبریز عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 3 آبان 1394، 1:54 عصر
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در سرپرستی منطقه 9 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 15 مهر 1394، 9:30 صبح
برگزاری دوره آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 7 مهر 1394، 11:31 صبح
برگزاری آزمون آنلاین شعبه اصفهان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 4 مهر 1394، 11:50 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های آتش سوزی در تبریز عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 23 شهریور 1394، 10:38 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های اشخاص در سرپرستی منطقه 3 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 21 شهریور 1394، 12:12 عصر
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 19 شهریور 1394، 9:14 صبح
دوره آموزش متقاضیان اخذ نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 19 شهریور 1394، 8:57 صبح
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در زاهدان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 10:47 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر در شعبه اصفهان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 10:45 صبح
برگزاری آزمون آنلاین آزمایشی منطقه 5 و منطقه آزاد کیش عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 10 شهریور 1394، 2:45 عصر
برگزاری دوره آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 10 شهریور 1394، 10:05 صبح
برگزاری آزمون آنلاین منطقه 2 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 8 شهریور 1394، 10:52 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر در شعبه قم عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 5 شهریور 1394، 11:28 صبح
برگزاری آزمون آنلاین آزمایشی مناطق 1 ،8 ،9 و 10 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 1 شهریور 1394، 9:21 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های باربری در شعبه بندرعباس عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 29 مرداد 1394، 9:00 صبح
دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 28 مرداد 1394، 3:14 عصر
دوره آموزش متقاضیان اخذ نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 25 مرداد 1394، 4:25 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های آتش سوزی در شعبه کرمان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 19 مرداد 1394، 1:36 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مسئولیت در سرپرستی منطقه 9 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 19 مرداد 1394، 1:36 عصر
برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 14 مرداد 1394، 10:25 صبح
برگزاری آزمون آنلاین آزمایشی مناطق 6 و 7 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 10 مرداد 1394، 11:42 صبح
برگزاری آزمون آنلاین آزمایشی منطقه 2 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 4 مرداد 1394، 11:31 صبح
برگزاری دوره آموزشی خلاقیت حل مساله به صورت مجازی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 21 تیر 1394، 1:34 عصر
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 تیر 1394، 3:27 عصر
لیست فعالیت های آموزشی 3 ماهه اول سال 94 مدیریت آموزش و پژوهش عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 تیر 1394، 3:27 عصر
برگزاری آزمون آنلاین مدیران و کارشناسان و نمایندگان منطقه 3 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 زهره شکري
پنج‌شنبه، 28 خرداد 1394، 1:21 عصر
برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 27 خرداد 1394، 1:34 عصر
برگزاری آزمون آنلاین آزمایشی مدیران سراسر کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 27 خرداد 1394، 1:32 عصر
برگزاری آزمون آنلاین آزمایشی شعب زنجان، قزوین و بندرانزلی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 18 خرداد 1394، 10:51 صبح
برگزاری دوره آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 17 خرداد 1394، 11:56 صبح
برگزاری آزمون آنلاین در منطقه 4 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 10 خرداد 1394، 12:39 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های آتش سوزی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 9 خرداد 1394، 9:55 صبح
برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 9 خرداد 1394، 9:50 صبح
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در منطقه 7 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 28 اردیبهشت 1394، 3:09 عصر
برگزاری آزمون آنلاین آزمایشی شعب ارومیه و اردبیل عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 24 اردیبهشت 1394، 10:22 صبح
برگزاری اولین آزمون آنلاین آزمایشی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394، 2:32 عصر
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش بیمه های عمر در ارومیه عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 27 فروردین 1394، 9:52 صبح
فعالیت های 3 ماهه آخر سال 1393 مدیریت آموزش و پژوهش عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 25 اسفند 1393، 10:16 صبح
برگزاری دوره آموزشی اصول خدمات پذیرایی و تشریفات عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 17 اسفند 1393، 3:00 عصر
برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 6 اسفند 1393، 12:50 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر و زندگی در اراک عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 16 بهمن 1393، 9:55 صبح
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در منطقه 2 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 13 دی 1393، 12:38 عصر
برگزاری دوره آموزشی حسابداری رابطین مالی شعب عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 8 دی 1393، 2:34 عصر
فعالیت های 3 ماهه سوم سال 1393 مدیریت آموزش و پژوهش عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 27 آذر 1393، 12:18 عصر
برگزاری جلسه دوم دوره آموزشی مشتری مداری در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 25 آذر 1393، 4:02 عصر
برگزاری دوره آموزشی بازدید اولیه بدنه خودرو در سرپرستی منطقه 3 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 19 آذر 1393، 11:03 صبح
برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 18 آذر 1393، 8:56 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مسئولیت در اصفهان عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 محبوبه خدائي
شنبه، 15 آذر 1393، 5:56 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مهندسی در اصفهان عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 محبوبه خدائي
شنبه، 15 آذر 1393، 5:52 عصر
برگزاری دوره آموزشی اشخاص در سرپرستی منطقه 9 کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 8 آذر 1393، 12:01 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های اشخاص استان همدان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 20 آبان 1393، 8:48 صبح
فعالیت های 3 ماهه اول سال 1393 مدیریت آموزش و پژوهش عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 20 آبان 1393، 8:47 صبح
فعالیت های 3 ماهه دوم سال 1393 مدیریت آموزش و پژوهش عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 20 آبان 1393، 8:45 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مسئولیت و مهندسی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 5 مهر 1393، 8:49 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های خودرو شهرکرد عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 2 مهر 1393، 11:38 صبح
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش بیمه های عمر عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 15 شهریور 1393، 2:18 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر و زندگی در شعبه زنجان عکس مدير سيستم مدير سيستم 2 زهره شکري
چهارشنبه، 12 شهریور 1393، 12:30 عصر
برگزاری دوره آموزشی تخصصی زبان انگلیسی مدیران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 10 شهریور 1393، 2:42 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر و زندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 نويد بندي نصرت آباد
چهارشنبه، 5 شهریور 1393، 8:28 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های اشخاص عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 25 مرداد 1393، 9:22 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های آتش سوزی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 21 مرداد 1393، 12:05 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های خودرو عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 15 مرداد 1393، 3:23 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر و سرمایه گذاری عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 همت کوثري
چهارشنبه، 18 تیر 1393، 7:15 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های خودرو در سرپرستی منطقه 3 شمال عکس مدير سيستم مدير سيستم 1 مدير سيستم
یکشنبه، 1 تیر 1393، 12:10 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های مسئولیت و مهندسی در سرپرستی منطقه جنوب شرق عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 1 تیر 1393، 12:09 عصر
برگزاری دوره آموزشی تخصصی بیمه های عمر و سرمایه گذاری همراه با آموزش بازاریابی و فروش این رشته عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 1 تیر 1393، 12:00 عصر
آموزش مجازی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 17 خرداد 1393، 4:14 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های آتش سوزی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 17 خرداد 1393، 10:34 صبح
دوره آموزش متقاضیان اخذ نمایندگی استان کردستان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 11 خرداد 1393، 3:37 عصر
برگزاری دوره آموزشی اشخاص منطقه شمالغرب عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 11 خرداد 1393، 3:24 عصر
برگزاری دوره آموزشی بیمه های خودرو عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1393، 2:42 عصر
برگزاری اولین دوره آموزشی حین خدمت نمایندگان و کارشناسان استان قزوین در سال 93 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 اردیبهشت 1393، 9:15 صبح
دوره آموزش متقاضیان اخذ نمایندگی استان خراسان شمالی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 2 اردیبهشت 1393، 8:18 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های اتکایی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 11 اسفند 1392، 9:01 صبح
برگزاری آزمون متقاضیان اخذ نمایندگی شرکت بیمه آرمان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
پنج‌شنبه، 1 اسفند 1392، 11:38 صبح
دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان بوشهر عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 19 بهمن 1392، 12:05 عصر
دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان سیستان و بلوچستان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 22 دی 1392، 12:45 عصر
برگزاری دوره آموزشی مدیریت در هزاره سوم عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 21 دی 1392، 2:37 عصر
برگزاری نخستین آزمون متقاضیان نمایندگی توسط شرکت بیمه آرمان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 14 دی 1392، 3:14 عصر
دوره آموزش متقاضیان نمایندگی منطقه شمال غرب کشور عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 3 دی 1392، 10:50 صبح
سمینار آموزشی بیمه های آرمان زندگی برای کارگزاران در خراسان رضوی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 27 آذر 1392، 4:13 عصر
دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان هرمزگان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 19 آذر 1392، 10:33 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های اشخاص استان چهارمحال و بختیاری عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 18 آذر 1392، 2:57 عصر
دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان گیلان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 3 آذر 1392، 3:05 عصر
برگزاری دوره آموزشی اشخاص استان فارس عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 12 آبان 1392، 2:27 عصر
دوره آموزش متقاضیان نمایندگی تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 4 آبان 1392، 1:56 عصر
دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان لرستان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 17 مهر 1392، 11:29 صبح
برگزاری دوره آموزشی اشخاص در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 10 مهر 1392، 1:49 عصر
دوره آموزشی بازدید اولیه بیمه بدنه خودرو و بیمه های آتش سوزی در تهران عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 10 مهر 1392، 1:41 عصر
برگزاری دوره آموزش بیمه های اشخاص عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 3 مهر 1392، 4:15 عصر
برگزاری دوره آموزش متقاضیان نمایندگی در استان های خراسان جنوبی و اردبیل عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 6 شهریور 1392، 10:47 صبح
برگزاری آزمون معرفی به بیمه مرکزی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:30 صبح
برگزاری دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان آذربایجان غربی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:29 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر و زندگی نمایندگان منطقه شمالغرب عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:29 صبح
برگزاری دوره آموزشی مالی شعب عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:28 صبح
برگزاری دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان فارس عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:28 صبح
برگزاری دوره آموزش متقاضیان نمایندگی استان زنجان عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:28 صبح
برگزاری دوره آموزشی بیمه های عمر و زندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:27 صبح
برگزاری دوره آموزشی متقاضیان نمایندگی عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 5 شهریور 1392، 8:26 صبح
برگزاری آزمون صدور در مشهد، تبریز و شیراز عکس مدیر سیستم مدیر سیستم 0 مدیر سیستم
شنبه، 2 شهریور 1392، 8:31 صبح
FLV Player و Flash Player عکس مدیر سیستم مدیر سیستم 0 مدیر سیستم
شنبه، 2 شهریور 1392، 8:21 صبح
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بیمه آرمان و پژوهشکده بیمه عکس مدیر سیستم مدیر سیستم 0 مدیر سیستم
شنبه، 16 دی 1391، 12:06 عصر